E-commerce ufficiale di R.T.A s.r.l.
RTA - Motion Control Systems

  » UNTERSETZUNGSGETRIEBE FÜR STEPPER-MOTOREN

FÜR STEPPER-MOTOREN Verfügbare Modelle Körper des Getriebes (mm) Untersetzungsverhältnis Maximale Geschwindigkeit (min-1) Spiel (arcmin) Notfalldrehmoment (Nm) Koppelbare Motoren (Flanschabmessung)
150x_715328_715325_servo-sp11_4 SG-P12-040-005-15-HH-52XX-00000 42 i=05 8000 15' 30 NEMA 17
SG-P12-040-010-15-HH-52XX-00000 42 i=10 8000 15' 25 NEMA 17
SG-P12-040-025-19-HH-52XX-00000 42 i=25 8000 19' 30 NEMA 17
SG-P11-050-003-12-HH-712X-00000 60 i=03 4000 12' 28 NEMA 23
SG-P11-050-003-12-HH-782X-00000 60 i=03 4000 12' 28 60 mm.
SG-P11-070-003-12-SM-286X-00000 85 i=03 4000 12' 60 NEMA 34
SG-P11-050-005-12-HH-712X-00000 60 i=05 5000 12' 30 NEMA 23
SG-P11-050-005-12-HH-782X-00000 60 i=05 5000 12' 30 60 mm.
SG-P11-050-005-12-SM-2861-00000 85 i=05 5000 12' 30 NEMA 34
SG-P11-070-005-12-SM-286X-00000 85 i=05 5000 12' 70 NEMA 34
SG-P11-050-009-12-HH-712X-00000 60 i=09 6000 12' 28 NEMA 23
SG-P11-070-010-12-HH-782X-00000 60 i=10 6000 12' 60 60 mm.
SG-P11-070-010-12-SM-2861-00000 85 i=10 6000 12' 60 NEMA 34
SG-P11-090-010-12-SM-286X-00000 85 i=10 6000 12' 150 NEMA 34
SG-P11-090-025-15-SM-2861-00000 85 i=25 4500 15' 160 NEMA 34